• Informacje na temat:

  helena paździoch

Artykuły na temat: helena paździoch
 • Świat według Kiepskich

  Helena Paździoch składa Halinie Kiepskiej niespodziewaną propozycję, by odpłatnie przyjęła pod swój dach i zaopiekowała się jej mężem Marianem. Halinie...

 • Marzyciele

  Marian Paździoch zwierza się Ferdkowi, że największym marzeniem jego życia jest zakup traktorka ogrodowego z funkcją koszenia trawy. Niestety, jego żona...

 • Piwniczka

  Pewnego dnia Paździoch zwierza się Ferdkowi, że marzy o tym, aby oprócz toalety mieć na ziemi chociaż jeszcze jedno spokojne miejsce, gdzie mógłby doświadczyć...

 • "Świat według Kiepskich": Do obsady powraca Ryszard Kotys!

  Dla fanów Paździocha mamy dobrą wiadomość, wbrew plotkom Marian Paździoch znów pojawi się na Ćwiartki 3/4!

 • Jesień średniowiecza

  Marian Paździoch zwierza się Ferdkowi, że największym marzeniem jego życia jest zakup traktorka ogrodowego z funkcją koszenia trawy. Niestety, jego żona...

 • Świat według Kiepskich

  Marian Paździoch zwierza się Ferdkowi , że największym marzeniem jego życia jest zakup traktorka ogrodowego z funkcją koszenia trawy. Niestety, jego żona...

 • UFO

  UFO

  Na skutek załamania nerwowego, spowodowanego stresem, Marian Paździoch trafia do szpitala. Helena Paździochowa proponuje Ferdynandowi Kiepskiemu opiekę...

 • Masakra

  Helena Paździochowa rozpoczyna zawrotną karierę w telewizji. Paździoch jest coraz bardziej sfrustrowany, ponieważ jego małżeńska rola zaczyna ograniczać...

 • Oda do młodości

  Marian Paździoch zwierza się Ferdynandowi Kiepskiemu, że jego ulubionym świętem jest Wigilia Bożego Narodzenia, ponieważ tylko w tym dniu jego żona, Helena,...

 • Tadarassa

  Helena Paździochowa postanawia przeprowadzić się na wieś. Przerażony tym faktem Paździoch zwierza się Ferdkowi, że nie ma pojęcia o "dzikim" życiu na wsi....

Zdjęcia na temat: helena paździoch
Wideo na temat: helena paździoch
 • Spokój w duszy

  Tono wychodzi z więzienia, gdzie spędził pięć lat za kradzież złomu. Wraca do rodzinnej miejscowości o nazwie Čierny Hron i okazuje się, że wszystko się tu zmieniło. Żona ledwo go poznaje, jego pięcioletni syn traktuje go jak obcego, ponadto nikt nie chce zatrudnić złodzieja. Tono nie chce dłużej kraść, ma dość takiego życia. Tymczasem jego przyjaciel Štefan, wpływowy lokalny biznesmen, nie chce go znać. Koledzy z dzieciństwa - Mark, katolicki ksiądz i Peter, biznesmen odnoszący sukcesy -...

 • Yuma

  Akcja filmu rozpoczyna się trzy lata po upadku PRL. Zyga (Gierszał) ma serdecznie dość oglądania kolorowego świata tylko w młodzieżowych pismach. Z pomocą kumpli, a także obrotnej ciotki (Katarzyna Figura), zostaje królem "jumy" - drobnych kradzieży w Niemczech. Proceder szybko się rozpowszechnia, miejscowość Zygi dokonuje prawdziwego skoku cywilizacyjnego, a lokalny król jumaków zyskuje powszechny szacunek i powodzenie u płci pięknej (o jego serce wojują w filmie Karolina Chapko i Helena...

 • Yuma

  Akcja filmu rozpoczyna się trzy lata po upadku PRL. Zyga (Gierszał) ma serdecznie dość oglądania kolorowego świata tylko w młodzieżowych pismach. Z pomocą kumpli, a także obrotnej ciotki (Katarzyna Figura), zostaje królem "jumy" - drobnych kradzieży w Niemczech. Proceder szybko się rozpowszechnia, miejscowość Zygi dokonuje prawdziwego skoku cywilizacyjnego, a lokalny król jumaków zyskuje powszechny szacunek i powodzenie u płci pięknej (o jego serce wojują w filmie Karolina Chapko i Helena...

Dyskusje na temat: helena paździoch